Statera Banner Fracties

Voor DENK Partij en Fracties

Wetenschappelijk Instituut Statera is een onderzoeksbureau dat zelfstandig opereert. Uit eigen initiatief zetten wij onderzoek op binnen de thema’s maatschappij en politiek. Onze onderzoeksinitiatieven worden veelal geïnspireerd door actualiteit, echter is dit geen vereiste.

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor een onderzoek door Statera. Wij vragen u om hierbij gebruik te maken van onderstaand ‘Aanvraag onderzoek’ formulier. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u een zo specifiek mogelijke beschrijving geeft van uzelf (als organisatie) en uw onderzoeksvraag. Aanvragen zonder formulier zullen niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie: info@instituutstatera.nl

Aanvraag Onderzoek

    Informatie over de opdrachtgever

  • Onderwerp

  • Doel van het onderzoek

  • Onderzoeksvragen

  • Methode

  • Doelgroep

  • Reikwijdte

  • Rapportage en presentatie van het onderzoek

  • Gewenste planning en budget

 

Verification