Verslag bijeenkomst “Sleepwet: ja of nee?”

Het publiek wordt naar hun mening gevraagd over een stelling tijdens het panel.

Op 14 maart 2018 heeft de informatiebijeenkomst “Sleepwet: ja of nee?” plaatsgevonden. In aanloop naar het referendum over de nieuwe Wiv (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) vond deze bijeenkomst plaats in Het Nieuwe Instituut. Het programma van de avond is geopend met een informatieve video over de nieuwe Wiv, deze is hier terug te zien.

Het tweede onderdeel van het programma bestond uit een presentatie van de uitkomsten van de eerste Denktank die Statera heeft georganiseerd, deze eerste Denktank had “privacy” als onderwerp en sloot op deze manier goed aan op de thematiek rondom de nieuwe Wiv. Op deze webpagina staat het naslagwerk van de Denktank bijeenkomst.

Een groot gedeelte van het programma bestond uit een discussiepanel waarin verschillende standpunten werden verdedigd of weerlegd door panelleden uit verscheidene disciplines. Aan het panel namen deel als tegenstander van de nieuwe Wiv: David Korteweg – Bits of Freedom en Luca van der Kamp – Initiatiefnemer van het referendum, als voorstander van de nieuwe Wiv zagen wij Eric Vrijsen – Redacteur bij Elsevier (in zijn portefeuille zit o.a. Politiek Den Haag en Defensie en binnenlandse veiligheid) en als neutraal panellid heeft deelgenomen Redwan Ajari – Student Technische Bestuurskunde met brede interesse voor cybersecurity, privacy en politiek. Het discussiepanel is geleid rondom vijf stellingen en heeft ruimte geboden voor interactie met het publiek. De avond is afgesloten met een borrel in gezelschap van alle aanwezigen. Hieronder een impressie van de avond met foto’s en quotes uit het discussiepanel.

 

“Het is de dure plicht van de staat om voor veiligheid te zorgen.”

– Eric Vrijsen

 

 

 “Mensen gedragen zich anders als ze voelen dat ze worden bekeken”, “Zelfbeschikking is ook een gevoel van veiligheid.”

– Luca van der Kamp

 

 

“Bij het grootschalig binnenhalen van gegevens zit altijd bijvangst (burgers die niks met de reden van opsporing te maken hebben). Dat is kwalijk.”

– David Korteweg

 

 

“Het is te billijken telefoongegevens van contacten van bewezen terroristen op te halen. Een afweging van belangen.”

– Eric Vrijsen

 

 

“Bekeken worden heeft gevolgen voor hoe wij ons gedragen. Het zou doodzonde zijn als hierdoor sociale innovatie wordt beperkt. De discussie is tussen controle en vrijheid, niet veiligheid en privacy.”

– David Korteweg

 

 

“Ik ben bang dat we etnisch profileren op internet gaan krijgen.”

– Spreker uit het publiek

 

 

“De inzet van de bevoegdheden binnen de diensten (met de nieuwe Wiv), dat gaat langs een aaneenschakeling van mensen binnen een opdracht. Dan moet er sprake zijn van etnisch profileren over een hele serie schakelingen en met elke schakel die je eraan toevoegt, maak je de kans substantieel kleiner dat etnisch profileren daadwerkelijk het geval is.”

– Redwan Ajari