Statera Banner Speakers

Speakers & Experts

Insituut Statara biedt haar netwerk en kennis aan voor lezingen en sessies met de gedachte: ‘met’ in plaats van ‘over’. In het publieke debat komen naar onze mening te weinig experts en sprekers aan het woord die de doelgroep zelf representeren. Hierdoor ontstaan vaak discussies ‘over’ in plaats van ‘met’ deze doelgroepen en wordt de discussie daardoor te eenzijdig. Dit terwijl de doelgroepen zelf vaak interessante experts en sprekers in hun gelederen hebben met een mening die een nuttige aanvulling op het debat kan zijn. Experts en sprekers die vaak een rolmodel-functie vervullen voor hun achterban. Om het perspectief en daarmee ook het inzicht te vergroten heeft Statera met zorg een lijst van experts en sprekers samengesteld en kan daarnaast op verzoek actief op zoek gaan naar de juiste persoon voor de juiste content.

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar: info@instituutstatera.nl