Statera Banner Over

Over Statera

De Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera is het wetenschappelijk instituut gelieerd aan Politieke Beweging DENK. De naam ‘Statera’ is het Latijnse woord voor balans. De naam van het wetenschappelijk instituut sluit dan ook aan op de visie van Politieke Beweging DENK, namelijk dat er weer balans in de politiek gebracht dient te worden.

Eén van de manieren waarop dit gedaan kan worden, is door politiek-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan, bijvoorbeeld het integratievraagstuk. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. Statera verricht dit onderzoek onafhankelijk en geeft (ongevraagd) advies aan de Politieke Beweging DENK.

Een andere functie die Statera uitvoert, is het organiseren van DENK-tanks, waarin leden en niet-leden hun expertise over onderwerpen met het wetenschappelijk instituut en Politieke beweging DENK kunnen delen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, veiligheid, zorg of economie. Hiermee kunnen mensen die zich betrokken voelen, op een laagdrempelige wijze hun inzichten delen met de politiek.

Statera verwelkomt iedereen die graag zou willen bijdragen aan het instituut. Dus heeft u bepaalde expertise, waarvan u vindt dat er in de politiek iets mee gedaan moet worden? Wilt u uw steentje bijdragen aan Statera, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een DENK-tank? Of heeft u wetenschappelijke kennis of ervaring die u graag wil inzetten voor Statera? Stuur dan een e-mail naar g.albitrouw@instituutstatera.nl.

Doelstelling

Statera heeft het doel om vernieuwende en krachtige bijdragen te leveren aan de wetenschap in Nederland. Wij zijn in staat om mensen te bereiken die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ zijn gecategoriseerd. Statera zet zich in voor onderzoek naar actuele onderwerpen waarin deze moeilijk bereikbare doelgroepen ook met recht gehoord worden.
Het doel tracht Statera te bereiken door de inwoners van Nederland op verschillende manieren actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en intellectuele bijdragen.

Missie

Statera streeft naar het implementeren van nieuwe, ontbrekende perspectieven binnen het politiek (maatschappelijk) debat die ontdekt en onderbouwd worden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze zet Statera zich in voor een balans in de huidige politiek.

Visie

Statera gelooft in de kracht van diversiteit die hand in hand gaat met inclusie. Deze kracht biedt basis voor verschillende invalshoeken met een wetenschappelijke grondslag. Deze invalshoeken zijn noodzakelijk voor het herstellen van de balans binnen de huidige politiek. Diverse groepen Nederlandse burgers zijn ondervertegenwoordigd binnen onderzoeksdoelgroepen. Statera zoekt de stem van deze groepen op en geeft hen een plek binnen de wetenschappelijke literatuur aangaande de politiek-/maatschappelijke kwesties van Nederland.

Beleidsplan

[download id=”292″]