Statera Banner Organisatie

Organisatie

Het Wetenschappelijk Instituut Statera wordt bestuurd vanuit een directie en een bestuur. Hieronder kunt u kennismaken met de directeur, de bestuursleden en medewerkers van Statera.

Gladys Albitrouw – Directeur

Met ervaring in beleid en onderzoek binnen de overheid heb ik altijd het belang ingezien van het betrekken van onderzoek bij beleid en andersom. Ook in de politiek zie ik de opkomst van het eigen gelijk met lede ogen tegemoet. Niks is storender dan ondoordacht geschreeuw, zoals wij de afgelopen jaren hebben zien gebeuren in de Nederlandse politiek. Statera heet zich als onafhankelijk wetenschappelijk instituut welke gelieerd is aan de Politieke beweging DENK dan ook als doel gesteld werk te maken van het dichten van de kloof tussen onderzoek en politiek. Ik als directeur van Statera geef hier invulling aan door onderzoek op de agenda te zetten wat vooralsnog niet gekend is. Wij moeten weg van open deuren, het is tijd voor nieuwe inzichten!

Selçuk Öztürk – Voorzitter

Nederland is een onderzoeksland. Op vele terreinen wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan met verschillende onderzoeksmethoden. Het is van grote waarde dat de kenniseconomie van Nederland in deze mate actief en dynamisch is. Vooral de publicaties van onderzoek in het sociaal-maatschappelijk of maatschappelijk-politiek domein geven direct wending aan het maatschappelijk debat, dat gaande is in alle lagen van de bevolking. In deze bruisende wereld van onderzoek is een onderbelichting van bepaalde doelgroepen te zien, hetzelfde geldt voor onderwerpen die nog onvoldoende ruimte krijgen om met diepgang onderzocht te worden. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat discussies worden gevoerd met ontbrekende invalshoeken.
Met de wetenschappelijke inbreng van Statera willen we Nederlanders, onderzoekers en academici aan het denken zetten over deze onderwerpen. Zo creëert Statera balans en evenwicht in de huidige onderzoekswereld en de invloed op het publieke debat.

Steven Jellinghaus – Secretaris/Penningmeester

Dr.mr. Steven Jellinghaus is als secretaris-penningmeester verbonden aan Statera. In het dagelijks leven is hij werkzaam als advocaat en mediator gespecialiseerd in collectieve aspecten van het arbeidsrecht in de private en collectieve sector. Ook houdt hij zich bezig met sport-gerelateerde juridische kwesties.  Hij is als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Tilburg University alwaar hij in 2003 promoveerde. Hij bekleedt diverse maatschappelijke functies en verzorgt veelvuldig postacademisch onderwijs.

Solomon Cohen – Algemeen bestuurslid

Emeritus-hoogleraar economie. Oprichter-directeur van de Stichting Economisch Onderzoek Rotterdam. Voorzitter van het departement Micoeconomics and Economic Systems in de periode 1988-94, en vice-voorzitter van het departement Algemene Economie in de periode 1995-98. Werkte samen met Prof. S. Mizobata aan de Japanse vertaling van zijn boek “Economic Systems Analysis and Policies”, Palgrave-Macmillan, 2009. De Japanse editie werd gepubliceerd door Nippon T & T. in juli 2012.

Talat Raja – Projectleider DENK-tanks

“Vertel eens wie je bent” werd mij gevraagd door het bestuur van STATERA. Een vraag waar ik meteen mee worstelde. Ik ben… Als filosoof kan ik daar uren over filosoferen. Wat is “ik”? Wat is “zijn”? Maar laten we beginnen bij het begin. Ik ben door mijn ouders op de wereld gezet als Talat Raja, geboren en getogen in Rotterdam. Op de basisschool kreeg ik vervolgens van mijn favoriete strenge juf op zes-jarige leeftijd het advies mee: “Vraag altijd: Waarom?”. Dit ben ik vervolgens blijven doen, waarna ik 20 jaar later afstudeerde aan de Erasmus Universiteit als filosoof. Mijn expertise ligt in culturele en structurele analyses vanuit een post-modern oogpunt waarbij ik graag de grenzen van het denken opzoek. Het gaat mij daarbij niet zozeer om antwoorden te vinden (“op de zin van het bestaan”), maar om de juiste vragen te stellen binnen dit bestaan. Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer, consultant en project manager, zowel in het commerciële als in het publiek domein.