Onderzoek

Onderzoeksmethoden

Statera maakt gebruik van verschillende vormen onderzoeksmethoden. Het type onderzoeksmethode is afhankelijk van het onderzoek. Wij kunnen een verdiepingsslag maken via verschillende kanalen. Onderzoek dat wij uitvoeren kan zowel online, telefonisch, schriftelijk als in persoonlijk contact worden afgenomen. De onderzoeksmethoden zijn als volgt onder te verdelen:

Online

Ongetwijfeld is het internet één van de grootste gemakkelijkheden van dit tijdperk. Wij maken dankbaar gebruik van het internet voor het uitzetten van onze onderzoeken. Dit doen wij door middel van het gebruik van online enquêtes. Deze kunnen wij onder aandacht brengen en uitzetten onder een breed doelgroep passend bij het onderzoek, maar we kunnen ook gebruik maken van ons bestaande Statera-panel waarmee wij veelvuldig digitaal contact hebben.

Schriftelijk en/of telefonisch

Een gedeelte van een onderzoek schriftelijk of telefonisch uitvoeren kan een goede uitkomst bieden voor doelgroepen die digitaal minder goed bereikbaar zijn. Bij schriftelijke en telefonische vormen van onderzoek zal het veelal gaan om afname van enquêtes, bij uitzondering kunnen deze vormen ook ingezet worden voor de afname van (diepte-) interviews.

Persoonlijk contact
Het Wetenschappelijk Instituut Statera neemt ook onderzoek af waarbij gebruikt wordt gemaakt van persoonlijk contact. Deze vorm kan zowel voor de afname van enquêtes worden ingezet als voor de afname van (diepte-)interviews. Deze manier van onderzoek biedt de mogelijkheid de diepgang op te zoeken waar nodig is.

Experimenteren
Een bijzondere manier van onderzoeken blijft het experimenteren. In het geval van specifieke onderzoeksvragen die om een experiment vragen, zet Statera ook deze vorm van onderzoek in. Bij het gebruik van deze onderzoeksmethode wordt het gedrag van de deelnemers bestudeerd en gebruikt om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

Goedkeuringsgraad Nederlandse Burgemeesters

Is het wenselijk dat een burgemeester direct of indirect wordt gekozen door de burgers van de betreffende gemeente? Wetenschappelijk Instituut Statera (Statera) wil graag een bijdrage leveren aan deze discussie en hierbij de burgers aan het woord laten.

Burgemeesters worden op dit moment niet direct of indirect gekozen door de burgers maar aangesteld door de Rijksoverheid. Zowel in de politiek als in de maatschappij zorgt deze situatie voor veel discussie. Daarom start Statera in december 2019 met een periodiek onderzoek. Dit onderzoek ‘Goedkeuringsgraad van Nederlandse Burgemeesters (GNB)’ wordt jaarlijks verricht onder de panelleden van Statera. Via mailingen worden ook andere inwoners van de betreffende gemeente aangeschreven. Met input van panelleden en inwoners van de betreffende gemeente verwacht Statera met bevindingen te komen die een bijdrage leveren aan deze discussie. 

Dit onderzoek vangt in Q4 2019 in Rotterdam aan. Andere gemeenten worden op een later moment bekend gemaakt. 

Heeft u interesse in deelname aan dit onderzoek? Meld u dan snel aan bij het STATERA Panel!

Beloningen

Wetenschappelijk Instituut Statera (Statera) kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek zijn. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van Statera ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele beloningen bij specifieke onderzoeken. Op deze pagina leest u het beleid rondom de beloningen.

Waarom (g)een beloning?
Tijdens het opzetten van een onderzoek wordt bepaald of er wel of geen beloning ingezet zal worden. Wanneer Statera een onderzoek uitvoert met een beloning, zijn er aanzienlijk meer mensen bereid om mee te doen. Door het inzetten van beloningen bespaart Statera geld omdat er minder mensen benaderd hoeven te worden voor het onderzoek. Bij het maken van deze keuze wordt altijd rekening gehouden met de bijbehorende kosten en het eventuele effect op de kwaliteit van het onderzoek. 

Wanneer Statera een prijs verloot is dit altijd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode promotionele kansspelen. 

Wilt u meer weten over het beleid rondom de Beloningen of heeft u een klacht? Neem dan contact op met Statera via het contactformulier. 

Contact

Indien u meer informatie zou willen kunt u ons telefonisch bereiken. Ook is het mogelijk om het contactformulier in te vullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam

010-3072822