Over Statera

Statera streeft naar het implementeren van nieuwe, ontbrekende perspectieven binnen het politiek (maatschappelijk) debat die ontdekt en onderbouwd worden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze zet Statera zich in voor een balans in de huidige politiek.

De Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera is het wetenschappelijk instituut gelieerd aan Politieke Beweging DENK. De naam ‘Statera’ is het Latijnse woord voor balans. De naam van het wetenschappelijk instituut sluit dan ook aan op de visie van Politieke Beweging DENK, namelijk dat er weer balans in de politiek gebracht dient te worden.

Eén van de manieren waarop dit gedaan kan worden, is door politiek-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hiermee kunnen actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief worden bekeken dan door de gevestigde politieke partijen wordt gedaan, bijvoorbeeld het integratievraagstuk. Hiermee kan Politieke Beweging DENK vervolgens het (maatschappelijke) debat beïnvloeden en de politiek scherp houden. Statera verricht dit onderzoek onafhankelijk en geeft (ongevraagd) advies aan de Politieke Beweging DENK.

Een andere functie die Statera uitvoert, is het organiseren van DENK-tanks, waarin leden en niet-leden hun expertise over onderwerpen met het wetenschappelijk instituut en Politieke beweging DENK kunnen delen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, veiligheid, zorg of economie. Hiermee kunnen mensen die zich betrokken voelen, op een laagdrempelige wijze hun inzichten delen met de politiek.

Statera verwelkomt iedereen die graag zou willen bijdragen aan het instituut. Dus heeft u bepaalde expertise, waarvan u vindt dat er in de politiek iets mee gedaan moet worden? Wilt u uw steentje bijdragen aan Statera, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een DENK-tank? Of heeft u wetenschappelijke kennis of ervaring die u graag wil inzetten voor Statera? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Missie

Statera heeft het doel om vernieuwende en krachtige bijdragen te leveren aan de wetenschap in Nederland. Wij zijn in staat om mensen te bereiken die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ zijn gecategoriseerd. Statera zet zich in voor onderzoek naar actuele onderwerpen waarin deze moeilijk bereikbare doelgroepen ook met recht gehoord worden. Het doel tracht Statera te bereiken door de inwoners van Nederland op verschillende manieren actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en intellectuele bijdragen.

Visie

Statera gelooft in de kracht van diversiteit die hand in hand gaat met inclusie. Deze kracht biedt basis voor verschillende invalshoeken met een wetenschappelijke grondslag. Deze invalshoeken zijn noodzakelijk voor het herstellen van de balans binnen de huidige politiek. Diverse groepen Nederlandse burgers zijn ondervertegenwoordigd binnen onderzoeksdoelgroepen. Statera zoekt de stem van deze groepen op en geeft hen een plek binnen de wetenschappelijke literatuur aangaande de politiek-maatschappelijke kwesties van Nederland.

Organisatie

Het Wetenschappelijk Instituut Statera wordt bestuurd vanuit een directie en een bestuur. 

Gladys Albitrouw – Directeur

Met ervaring in beleid en onderzoek binnen de overheid heb ik altijd het belang ingezien van het betrekken van onderzoek bij beleid en andersom. Ook in de politiek zie ik de opkomst van het eigen gelijk met lede ogen tegemoet. Niks is storender dan ondoordacht geschreeuw, zoals wij de afgelopen jaren hebben zien gebeuren in de Nederlandse politiek. Statera heet zich als onafhankelijk wetenschappelijk instituut welke gelieerd is aan de Politieke beweging DENK dan ook als doel gesteld werk te maken van het dichten van de kloof tussen onderzoek en politiek. Ik als directeur van Statera geef hier invulling aan door onderzoek op de agenda te zetten wat vooralsnog niet gekend is. Wij moeten weg van open deuren, het is tijd voor nieuwe inzichten!

Steven Jellinghaus – Voorzitter

Dr. mr. Steven Jellinghaus is als secretaris-penningmeester verbonden aan Statera. In het dagelijks leven is hij werkzaam als advocaat en mediator gespecialiseerd in collectieve aspecten van het arbeidsrecht in de private en collectieve sector. Ook houdt hij zich bezig met sport-gerelateerde juridische kwesties.  Hij is als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Tilburg University alwaar hij in 2003 promoveerde. Hij bekleedt diverse maatschappelijke functies en verzorgt veelvuldig postacademisch onderwijs.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Wat voor de bezoeker van deze website van belang is, is dat onze privacyverklaring in lijn is met de AVG. Hieronder volgen de belangrijkste punten wat gegevensverwerking en opslag betreft van persoonsgegevens. Deze hebben onder meer betrekking op het invullen van onze webformulieren, aanvraag lidmaatschap, donateurschap en de mogelijkheid tot het opnemen van contact met ons via een formulier, dan wel via e-mail.

Onze privacyverklaring voor leden

De belangrijkste punten voor onze leden m.b.t. het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn: 

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht op overdracht;
  • recht op wissen van gegevens;
  • recht op het indienen van een klacht;
  • recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Deze punten en meer over de AVG worden uitgelegd in onze privacy verklaring.

Voor verdere vragen kunt u e-mailen naar: [email protected]

Contact

Indien u meer informatie zou willen kunt u ons telefonisch bereiken. Ook is het mogelijk om het contactformulier in te vullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam

010-3072822