Statera panel

Het Statera-panel is het zelfstandige panel opgericht door Statera.

De deelnemers van het Statera-panel worden regelmatig benaderd om hun ervaring en mening te delen met betrekking tot verschillende maatschappelijke onderwerpen. De gegevens hieruit worden verwerkt in onderzoeksresultaten en leiden (vaak) tot advies richting DENK, de Tweede Kamer en het Kabinet.

Het Statera-panel wordt grotendeels vertegenwoordigd door groepen burgers die doorgaans worden gekenmerkt als moeilijk bereikbaar. Dit zet het geluid van het Statera-panel kracht bij. Statera zoekt met dit panel het ontbrekende geluid in het maatschappelijke debat op en vertaalt dit naar concrete en bruikbare gegevens.

Deelnemen aan het Statera-panel

Voordat DENK bestond riep men dat bepaalde groepen Nederlandse burgers moeilijk bereikbaar en politiek ongeïnteresseerd zijn. Het snelgroeiende ledenaantal met grote diversiteit en het succes tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 van DENK heeft hier het tegendeel van bewezen. Samen met jullie is het gelukt om een krachtige stem te geven aan een groot groep ongehoorde Nederlanders in de Tweede Kamer.

Hetzelfde succesverhaal willen wij met jullie bereiken in onderzoeksland: de ontbrekende puzzelstukken hun rechtsmatige plek toekennen in het gehele plaatje.

Wil jij ook je stem laten horen in verschillende onderzoeken die jouw leefwereld aangaan? Heb je het gevoel dat er veel over jou, maar niet met jou wordt gepraat? Of wil je simpelweg bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken? Meld je dan aan voor het Statera-panel via:
panel@instituutstatera.nl.

N.B. het Statera-panel is nog niet van start gegaan. Bij aanmelding wordt men per e-mail op de hoogte gesteld van onze aankomende activiteiten. Afmelden is op elk gewenst moment mogelijk.